Menu Close

Vasario 24 d. vyko tradicinis Šiaulių rajono LIONS klubo rengiamas labdaros vakaras.

Vasario 24 d. vyko tradicinis Šiaulių rajono LIONS klubo rengiamas labdaros vakaras. Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų kultūros centras buvo pilnutėlis geros valios žmonių. Renginyje dalyvavo ir Kuršėnų meno mokyklos mokiniai ir mokyto

jai: pučiamųjų orkestras(mokytojas E. Jankauskas), koncertinių kanklių ansamblis (mokytoja R. Ananjevienė), akordeonistų ansamblis (mokytoja I. Dešriuvienė), solistė kanklininkė G. Valiukaitė (mokytoja A. Vaitekūnienė), solistas Justas Tuominis – marimba (mokytojas A. Mankus), koncertmeisterė D. Streckienė. Neapsakoma sėkmė lydėjo grojančius ir neapsakomas jausmas klausančius…Ilgi aplodismentai lydėjo kiekvieną muzikinį numerį. Džiaugiamės prisidėję prie nuostabaus renginio. ,,LIONS” KLUBO prezidentas padėkoti visiems dalyviams, atlikėjams už gerumą, buvimą kartu… Visų susitelkimas pagelbės mūsų jauniesiems kraštiečiams, sakė jis. Mokytojai buvo pagerbti gėlėmis, padėka, muzikantai krepšių skanėstų…

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vaitekūnienė
Foto nuotraukos direktoriaus R. Snarskio
Skip to content