Menu Close

Erdvinė raiška – meninių objektų kūrimas iš įvairių medžiagų kopijuojant, stilizuojant, kūrybiškai interpretuojant aplinkos motyvų formas. Daugiausia dėmesio užsiėmimų metu skiriama darbui su moliu. Mokoma modeliuoti formas, jas dekoruoti. Supažindinama su keramikos technologiniais procesais. Mokiniai mokomi kurti plokščias ir tūrines formas, supažindinami su profesionaliųdailininkų kūryba ir įvairių kultūrų liaudies meno stilių ypatumais.

Skip to content