Menu Close

MOKYKLOS PRISTATYMAS

Kuršėnų muzikos mokykla įsteigta 1966 m. rugsėjo 27 d. Mokyklos veikla buvo vykdoma keliuose pastatuose, mokoma groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, violončele, kontrabosu, birbyne, klarnetu, trimitu, trombonu. 2003 m. Kuršėnų muzikos mokykla tapo meno mokykla. 2010 m. laimėjus ES projektą „Žingsnis po žingsnio į amatininkystę – bendradarbiavimas tarp Kuldygos ir Kuršėnų meno mokyklų“, pradėta mokyklos pastato renovacija, kuri baigta 2012 m. Dabar dirbama jaukiose, estetiškai įrengtose patalpose. Dailės galerijoje nuolat rengiamos įvairios parodos. 2014 m. Kuršėnų miesto aplinkos apžiūros konkurse mokyklai suteikta gražiausiai tvarkomos Kuršėnų miesto įstaigos nominacija. Mokyklai vadovavo direktoriai P. Mikutis, S. Žalalis, A. Tavorienė, A. Navickas, D. Savickienė, D. Lotiukienė, I. Vaičiulienė, D. Diktanienė. Nuo 2019 m. liepos mėn. mokyklai vadovauja Ramūnas Snarskis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Audronė Vaitekūnienė. Mokykla jau 56 metai vykdo savo veiklą:

  • 1991 m. Gruzdžiuose ir Kairiuose (29 metai);
  • 1996 m. Kužiuose (24 metai);
  • 1998 m. Raudėnuose (22 metai);
  • 2002 m. Bubiuose (18 metų).
  • 2020 m. Ginkūnuose  (3 metai);
  • 2021 m. Voveriškėse (2 metai);

 

Mokykloje siūlomos (63) nuo 1 iki 8 metų trukmės įvairios muzikinio ir dailės ugdymo programos įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems Muzikinio ugdymo: ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, muzikos mėgėjų ir išplėstinio, neformaliojo (suaugusių) muzikinio programos  . Mokoma šių specialybių: fortepijono, smuiko, violončelės, klasikinės gitaros, lamzdelio, koncertinių kanklių, birbynės, trimito, trombono, saksofono, fleitos, baritono, klarneto,  mušamųjų,  bosinės gitaros, akordeono, solinio  dainavimo. Dailės  pradinio, pagrindinio, išplėstinio, neformaliojo ugdymo programos  apima šiuos mokomuosius dalykus: plastinę raišką, grafinę raišką, spalvinę raišką, erdvinę raišką, fotodizainą, dailėtyrą, kompoziciją.  Nuo antros pradinio muzikinio ugdymo programos klasės mokiniams sudaryta galimybė mokytis antru pasirenkamu instrumentu. Atlikus apklausą, mokiniai renkasi norimą antrą instrumentą: fortepijoną, akordeoną, gitarą, mušamuosius, kankles, saksofoną ir mokosi 7 metus greta pagrindinio instrumento. Tai mokykloje  taikoma nuo 2016 m., kai naujose ugdymo programose buvo įvestas antras pasirenkamas instrumentas.

 

Ugdytiniai sėkmingai dalyvauja regiono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose, konferencijose, seminaruose ir garsiną mokyklą rajone, respublikoje ir už jos ribų.  Ugdytiniai yra nuolatiniai Lietuvos dainų švenčių dalyviai. Apie tai išsami informacija pateikiama mokyklos internetinėje svetainėje www.kursenumenas.lt., svetainėje facebook Kuršėnų meno mokykla.

 

Papildomai mokiniai  dalyvauja meno kolektyvų programose: chore, vokaliniuose ansambliuose, groti smuikininkų, styginių instrumentų, violončelininkų, kanklių, mušamųjų instrumentų, akordeonistų, gitaristų ansambliuose,  liaudies instrumentų, pučiamųjų instrumentų orkestruose  ir kituose kolektyvuose. Jų   yra – 19,  įvairios sudėties Kuršėnuose ir šešiose rajono vietovėse.

 

Bendradarbiaujama su Joniškio, Šiaulių, Kelmės, Mažeikių, Akmenės, Ventos, Pakruojo, Radviliškio, Rygos, Kuldygos muzikos bei meno mokyklomis, Šiaulių r. bendrojo ugdymo mokyklomis, darželiais, kitomis Šiaulių rajono institucijomis: Šiaulių rajono kultūros skyriumi, švietimo pagalbos  centru, Trečio amžiaus universitetu, Šiaulių rajono savivaldybės biblioteka, Kuršėnų kultūros centru, tautodailės ir amatų centru, Jaunimo centru, Šiaulių rajono bendruomenėmis. Organizuojami  bendri renginiai, eksponuojamos dailės darbų parodos, miesto šventės, projektai. Mokykloje lankėsi mokinių ir mokytojų delegacijos iš Lenkijos, Olandijos, Švedijos, Prancūzijos, Latvijos, Italijos.

 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: su Šiaulių r. kultūros centru, Šiaulių rajono Varputėnų globos namais, Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šiaulių profesinio rengimo centu.

                                           

Skip to content