Menu Close

Spalvinė raiška- meninio vaizdo kūrimas naudojant spalvas, dėmes, potepius. Spalvinės raiškos programoje daugiausia dėmesio skiriama spalvų savybių, plastinės raiškos, tapybos priemonių ir technikų pažinimui. Mokomasi tapyti akvarelės, guašo, akrilo, aliejinės tapybos bei naujomis, mišriomis tapybos technikomis. Kūrybiniuose darbuose skatinamas interpretavimas, improvizavimas, individualaus stiliaus paieška. Atliekant studijines užduotis, mokomasi stebėti, analizuoti, fiksuoti ir spalvinės raiškos priemonėmis perteikti spalvinį koloritą, apšvietimo charakterį, daiktų formas bei medžiagiškumą.

Skip to content