Menu Close

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ KARANTINO LAIKOTARPIU

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE NEFORMALŲJĮ IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ

LRV_Nutarimas_iki_11_08

VDI rekomendacijos dėl COVID-19 darbe prevencijos

Šv_įstaigoms

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V-2858)

DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO, NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ.

DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2861)

FSPU ir NŠ mokėjimo įsakymas 2021-01-07

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/efb0f3500d5311ebb74de75171d26d52

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/089839a00d5411ebb74de75171d26d52

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/27de34e00d5411ebb74de75171d26d52

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3218eb800d5411ebb74de75171d26d52

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/pasikeite-tvarka-kada-zmogus-laikomas-pasveikusiu-nuo-covid-19

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/mokiniu-atostogu-trukme-lieka-ta-pati

Skip to content