Menu Close

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.

Pavyzdiniai galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus

Apie galimą korupcijos pasireiškimą pranešimus siųsti:  praneskkorupcijakmm@gmail.com

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Nutarimas dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo

Nuoroda į Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos puslapį

Nuoroda į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų antikorupcinio elgesio kodeksą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2ce8c606a1011eca9ac839120d251c4

Antikorupcinio elgesio kodeksas

Įsakymas. Dėl atsakingo asmens skyrimo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą ir komisijos sudarymo

2023–2024 korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

2023–2024 korucijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos ataskaita

Įsakymas. Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti

Įsakymas. Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

Pažeidimų fiksavimo tvarkos aprašas

Prašymų, pasiūlymų, skundų nagrinėjimų taisyklės

Vidaus kontrolės politikos aprašas

 

 

 

 

Čia galite susipažinti su mokyklos direktoriaus ir jo pavaduotojų turto deklaracijomis: Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI.LT)
Čia galite susipažinti su mokyklos direktoriaus ir jo pavaduotojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijomis: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK.LT)

Čia galite pateikti informaciją apie korupciją, etikos, darbo drausmės ir pan. pažeidimus: korupcija.pranesk@gmail.com

Korupcijos prevencijos įstatymas E-SEIMAS.LRS.LT

STT STT.LT

 

 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

STT KARŠTOJI LINIJA

 

Skip to content