Menu Close

Lietuva – tai ne tik visų mūsų, bet ir kanklių, birbynių puikaus skambesio tėvynė. Kuršėnų meno mokykloje liaudies instrumentų orkestre grojama kanklėmis, birbynėmis, lumzdeliais, skudučiais.  Šiais laikais kanklės skamba Lietuvos dainų šventėse Vilniuje ansamblių vakare, kanklių popietėje,, Skambėkite kanklės“. Kuršėnų meno mokykloje mokoma groti koncertinėmis kanklėmis, kurios turi 29 stygas. Kanklės turi tris oktavas ( nuo mažosios iki trečiosios) ir tonacinius kaitiklius. Atlenkus kaitiklį, kiekvienos stygos garsą galima paaukštinti , o užlenkus pažeminti. Kanklėmis grojama įvairi muzika nuo lietuvių liaudies iki populiariosios muzikos. II-IV kl. mokiniai groja tradicinių kanklių ansamblyje. V- VII kl. mokiniai groja koncertinių kanklių ansamblyje arba liaudies instrumentų orkestre.

 

Formalųjį švietimą papildančio antro pasirenkamo instrumento kanklių pradinio ugdymo programa

 

Skip to content