Menu Close

Kompozicija- meno kūrinio kūrimo teorijos disciplina, padedanti rasti kelią KĄ vaizduoti ir KAIP . Kūrybinės praktinės užduotys kuriamos naudojant grafinės, spalvinės ir erdvinės raiškos meninės kalbos elementus- linijas, plokštumas, spalvas, šviesą, šešėlius, tūrius. Kursas supažindina su pagrindiniais komponavimo principais- simetrine, asimetrine, centrine, moduline, statiška, dinamiška irk t. kompozicijomis. Taip pat supažindinama su pagrindiniais vaizdavimo būdais- realistiniu, abstrakčiu bei sąlyginiu.

Skip to content