Menu Close

Dainavimo ir teorinių disciplinų skyriuje dirba 10 mokytojų. Dainavimo moko A. Jablonskienė, L. Jaroševienė, H.Mockienė, R.Navickienė (Bubiai), R.Vaivadienė (Kužiai), o muzikos raštą ir solfedžio moko L.Bražaitė bei dainavimo mokytojos, kaimo vietovėse – D. Čekanauskienė, L. Galinienė, A. Urniežienė. Dainingiausi vaikai turi galimybę rinktis ansamblinio dainavimo arba solinio dainavimo programas, ugdančias individualius vokalinius gebėjimus. Kartu su pasirinkta ugdymo programa, mokiniai mokosi muzikos rašto, solfedžio bei muzikos istorijos pagrindų (mokytoja V.Zauraitė). Patys mažiausieji (6-7 m.) vaikai muzikinių paslapčių gali mokytis pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo programą (trukmė 1 metai). Dainavimo specialybės mokiniai dainuoja mokyklos choruose. Jaunių choras (mokytoja H.Mockienė) nuolatinis respublikinių dainų švenčių dalyvis, tarptautinių konkursų (Krokuvoje, Olomouc) laureatas. Pedagogės, dirbančios Kuršėnų meno mokykloje, kaimo vietovėse, kartu su mokiniais aktyviai dalyvauja pedagoginėje, konkursinėje veikloje, vietos bendruomenės organizuojamuose renginiuose, pačios ruošia įvairius pasirodymus, šventes.  Savo darbu siekia atskleisti ugdytinių muzikinius gebėjimus, kūrybines galias bei lavinti menišką asmenybę. Džiaugiamės, kad dainavimo specialybės mokiniai yra nuolatiniai tarptautinių, respublikinių, regioninių konkursų dalyviai bei laureatai. Didžiuojamės mokiniais, studijuojančiais Lietuvos Muzikos Akademijoje ir kitaip tęsiančiais muzikines studijas.

 

Skip to content