Menu Close
Direktorius Ramūnas Snarskis +370 656 70 775 tarpsavurs@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Vaitekūnienė +370 682 22 676 audronevaitekuniene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Stasys Vaitekūnas +370 600 21 423 stasys0310@gmail.com
Sekretorė Orinta Jagminienė +370 679 48 583, (8 41) 581 6 31 kursenumenomokykla@gmail.com
Skip to content