Menu Close

Priedas. Viešųjų pirkimų tv. aprašas 2023-01-02

2023 m pirkimo planas

dėl dekl. privačius interesus

Atn-3 ataskaita

Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas, 2017 10 24 (1)

Planas 2020 m.

Ataskaita

Pirkimų planas

Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų planas 2022 m.

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2021 metus

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus,vykdomus ir įvykdytus pirkimus, viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjimus pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba Centrinėje viešųjų pirkimų portale (CVPP).

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

TURINYS

 

 1. I.         BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. II.       PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
 3. III.     TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJA
 4. IV.      TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 5. V.        VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO (SUSIPAŽINIMO SU ELEKTRONINIAIS PASIŪLYMAIS) PROCEDŪRA
 6. VI.      PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS
 7. VII.    PIRKIMŲ BŪDAI
 8. VIII.  SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
 9. IX.     APKLAUSA
 10. X.       MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSA
 11. XI.     KITOS PRIKIMO PROCEDŪROS
 12. XII.   PIRKIMO SUTARTIS
 13. XIII. PRELIMINARIOJI SUTARTIS
 14. XIV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

VISĄ DOKUMENTĄ SKAITYKITE ČIA

Skip to content