Menu Close

Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mokyklos nuostatais.

Įstatymai (nacionalinė švietimo agentūra)

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės

Priedas. Antikorupc. kodeksas

Skip to content