Menu Close

Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mokyklos nuostatais.

Įstatymai (nacionalinė švietimo agentūra)

 

Skip to content