Menu Close

Šiandien Kuršėnų meno mokyklos Kužių vietovėje vyko paskutinis mokslo metų akademinis koncertas.

Šiandien Kuršėnų meno mokyklos Kužių vietovėje vyko paskutinis mokslo metų akademinis koncertas. Solinio dainavimo, fortepijono (instrumento) pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdytinės puikiai atliko pusmečio programą. Kurioje girdėjosi jų meniškas atlikimo ūgtelėjimas pasiektas per šiuos mokslo metus. Artėjančių atostogų nuotaika jautėsi vokalinio ansamblio atliekamose dainose, derėjime, išpildyme…,jautėsi nuostabus mergaičių kalbėjimasis muzikos garsais. Ugdytine moko vyresnioji dainavimo ir fortepijono mokytoja Rita Vaivadienė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vaitekūnienė pasidžiaugė mokslo metų sėkme, laimėjimus konkursuose, padėkojo už metų darbą, už dalyvavimą koncertuose. Pavaduotoja pasidžiaugė mokytojos R. Vaivadienės darbu ir gebėjimu puikiai akomponuoti savo ugdytinėms dainininkėms, sergant jų koncertmeisterei. Gerų artėjančių vasaros atostogų, poilsio ir iki susitikimo rudenį…Ačiū, už dovanotą muziką…
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vaitekūnienė

Nuotraukų galeriją rasite nukopijavę nuorodą: https://www.facebook.com/photo?fbid=1606022923518659&set=pcb.1606025576851727

Skip to content