Menu Close

Šiandien Kuršėnų meno mokyklos Kužių vietovėje vyko baigiamieji, keliamieji solfedžio, instrumento egzaminai, akademinis koncertas.

Šiandien Kuršėnų meno mokyklos Kužių vietovėje vyko baigiamieji, keliamieji solfedžio, instrumento egzaminai, akademinis koncertas. pasirodė visi mokiniai, besimokantys fortepijono, solinio dainavimo. Mokinių pasirodymus stebėjo ir vertino, direktoriaus įsakymu paskirta vertinimo komisija: komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vaitekūnienė, dainavimo – teorinės metodinės grupės pirmininkė Tatjana Kot, Kužių vietovės dainavimo, fortepijono vyresnioji mokytoja Rita Vaivadienė.
A. Vaitekūnienė supažindino mokinius su akademinio koncerto, egzaminų rezultatais, pasidžiaugė puikiu kiekvieno pasirodymu. Programos atliktos gan sudėtingos pagal klases, išbaigtos. Nustebino Kamilės Pašktuolytės- VIII kl, dainavimo specialybės mokinės pasirodymas tiek dainavimo, tiek solfedžio egzamine. Įvertinimai puikūs . Kamilė yra respublikinių konkursų laureatė, koncertų dalyvė. T. Kot padėkojo mokiniams ir mokytojai, Ritai Vaivadienei, koncertmeisterei L. Filimonenko už puikius rezultatus, palinkėjo gražių artėjančių vasaros atostogų.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vaitekūnienė
Skip to content