Menu Close

Šiandien Kuršėnų meno mokykloje vyko paskutinis, mokslo metų baigiamasis mokytojų tarybos posėdis.

Šiandien Kuršėnų meno mokykloje vyko paskutinis, mokslo metų baigiamasis mokytojų tarybos posėdis. Džiaugiamės, kad posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono meras Česlovas Greičius ir vicemeras Eimantas Kirkutis. Mokyklos direktorius Ramūnas Snarskis posėdį pradėjo nuo padėkos ir sveikinimų. 70 – mečio gyvenimo jubiliejų kolektyve švenčia mokytojas metodininkas, kompozitorius SIGIMANTAS ŽENTELIS. Salėje buvo eksponuojami jo natų leidiniai, aranžuotės klarnetui, fleitai, saksofonui, fortepijonui. 31-erius metus Sigimantas moko ugdytinius groti pučiamaisiais instrumentais, 46 metų pedagoginio darbo patirtis kalba už patį jubiliatą…Mokytojas kūrybiškas, mylimas ugdytinių, gerbiamas kolegų, visad patenkintas gyvenimu ir turintis daug dar kūrybinių planų. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vaitekūnienė pristatė S. Žentelio nueito kūrybinio kelio istoriją, pasidžiaugė, kad jo kūryba garsina mūsų meno mokyklą, kad jo kūriniai grojami Lietuvos, Latvijos muzikos ir meno mokyklose. Jo ugdytiniai daugelio konkursų nugalėtojai, festivalių dalyviai. Jubiliatą sveikino mokyklos administracija, Šiaulių rajono meras Č. Greičius su vicemeru E. Kirkučiu, kolegos, skambėjo ilgiausių metų… A. Vaitekūnienė pasveikino ir įteikė gėles mokslo metų rajone nominuotų ,,Žvaigždučių”(tarptautinių konkursų laureatų) mokytojoms: mokytojai ekspertei I. Dešriuvienei ir mokytojai metodininkei Lidijai Bražaitei. Mokslo metų gėlės nuo kolektyvo įteiktos mokyklos direktoriui R. Snarskiui, baigiančiam 5 metų vadovavimo kadenciją ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui A. Vaitekūnienei.
Po šventinės dalies vyko dalykiškas darbas vertinant metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, ugdytinių duomenų banko tikslinimo, metodinių grupių veiklos vertinimo, pasidžiaugimo laimėjimais ir gausa koncertų Kuršėnuose ir rajono vietovėse. Mokykla mokslo metus baigia su 189 tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatų, nominantų, diplomantų diplomais, išleidusi LIII muzikos ir XVI dailės programų absolventų laidas – 46 absolventus, priėmusi 50 naujų ugdytinių į muzikos ir 18 į dailės ugdymo programas mokytis nuo naujo rugsėjo 1 dienos. Didėja teatro programos ugdytinių skaičius Ginkūnuose, ankstyvojo ugdymo programa Kuršėnuose, Ginkūnuose, Voveriškėse įgauna pagreitį…norima šios programos, nes mūsų mažieji išradingai muzikuoja, dalyvauja projektuose, festivaliuose, koncertuose ir pirmieji renkasi po metų norimą instrumentą. Ačiū, kūrybingoms mokytojoms: A. Dirvinskienei, A. Kinderei, J. Bražukienei.
Daug norėtųsi dar kuom pasidžiaugti… Mokslo metai buvo kūrybingi, sėkmingi, kupini koncertų, kelionių, projektų, švenčių. Laukia Dainų šventė Vilniuje(vyksta jaunių choras ir liaudies instrumentų orkestras), vasaros projektas- stovykla Pakėvio dvare Kelmės rajone. Jame ilsėsis, dainuos, vaidins, keliaus, plaukios baidarėmis 25 meno mokyklos ir vietovių ugdytiniai….
Ačiū, visiems už bendrą darbą, pasiektus tikslus, už bendrystę, už komandinį darbą, visų toleranciją ir pagarbą . Puikių vasaros atostogų! Tik nepamirškime MUZIKOS IR TEPTUKŲ….
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vaitekūnienė
Skip to content