Menu Close

Šiandien Kuršėnų meno mokykloje vyko dailės pagrindinio formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos ugdytinių baigiamųjų darbų gynimas ir šventinis, muzikos apvainikuotas, neformaliojo ugdymo pažymėjimų įteikimas XVI laidos absolventams.

Šiandien Kuršėnų meno mokykloje vyko dailės pagrindinio formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos ugdytinių baigiamųjų darbų gynimas ir šventinis, muzikos apvainikuotas, neformaliojo ugdymo pažymėjimų įteikimas XVI laidos absolventams. Kiekvienas pagrindinio ugdymo IV klasės ugdytinis pristatė savo baigiamąjį darbą vertinimo komisijai, kurios sudėtį pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vaitekūnienė. Mokyklos absolventų darbų kolekcija pasipildė naujais darbais, kuriuos dovanojo baigiantieji. 6 ugdytiniai buvo įvertinti gerais, puikiais ir labai gerais balais. Muzikinius sveikinimus dailininkams skyrė mokytojų: R. Ananjevienės, R. Gasiūnienės, L. Bražaitės ugdytiniai. Šiandien įteikti ir dailės pradinio, išplėstinio, neformaliojo(suaugusių) ugdymo programų baigimo pažymėjimai. Mokyklos direktorius R. Snarskis, įteikdamas mokyklos baigimo pažymėjimus dėkojo už mokyklos garsinimą, už laimėjimus tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose, už parodų rengimą, už kūrybą visus mokymosi metus.
Mokytojoms dėkojo ugdytiniai, jų tėveliai, įteikdami gėles, kaip padėką…, o jos atsisveikinimui dovanojo po tuščia rėmelį ir palinkėjo, kad nebūtų jų tuščių… gyvenime!…Pildykite rėmelį menu, svajonėmis, prisiminimais ir naujais potėpiais. Sėkmės!
Ačiū, visiems dalyvavusiems XVI dailės absolventų laidos šventėje!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vaitekūnienė

Nuotraukų galeriją rasite nukopijavę nuorodą: https://www.facebook.com/photo?fbid=1606722990115319&set=pcb.1606729093448042

Skip to content