Menu Close

Projektas ,,Spalvos ir formos gyvai“

Baigėsi Šiaulių rajono savivaldybės remiamas projektas ,,Spalvos ir formos gyvai“. Jo metu 25  Kuršėnų meno mokyklos mokiniai gyveno ir kūrė Kelmės rajono Pakėvio dvare.

Vadovaujant dailės mokytojoms Daliai Jokubauskienei ir Indirai Zebčiukienei, mokiniai dalyvavo grafinės ir spalvinės raiškos kūrybinėse dirbtuvėse. Jų metu studijavo pastatų architektūros formas ir stilius, ieškojo žalios spalvos atspalvių, analizavo daugiaplanio peizažo spalvinę ir erdvinę perspektyvas, stebėjo ir vaizdavo pakrančių augalus,  naminius gyvūnus, tapė įsimintino personažo – raganiukės portretus. Erdvinės raiškos dirbtuvėms vadovavo dailės mokytoja Rita Kuodienė. Jų metu buvo sukurti trimačiai kūriniai iš gamtinės medžiagos, daržovių, vytelių, gėlių, špagato, agroplėvelės ir polietileno.

Kūrybinėje vasaros stovykloje netrūko ir poilsio. Vieną iš popiečių stovyklautojus aplankė Šiaulių miesto ir rajono Policijos Komisariato pareigūnai. Vaikams papasakojo apie PK bendruomenės pareigūnų  funkcijas, priminė saugaus eismo taisykles, pademonstravo dresuoto tarnybinio šuns gebėjimus.

Trečią stovyklos dieną jaunieji dailininkai dalyvavo ekskursijoje po Pakėvio dvarą. Vaikai liko sužavėti Raganiukės Patrakėlės 1,5 val. trukmės pasakojamomis dvaro istorijomis ir matomais vaizdais.

Vakarų metų buvo organizuojamos įvairios kūrybinės veiklos: madų šou  ,,Dvaro aksesuaras“, kambarių teminiai prisistatymai bei viktorinos. Stovyklautojų kūrybiškumą vertino  žiūri komisijos, kurioms  buvo labai malonu skelbti nugalėtojus ir apdovanoti  saldžiais prizais. Džiugu, kad pralaimėjusių nebuvo.

Baigiantis  plenerui, ant pastato sienos, kuriame gyvenome,  buvo išeksponuota kūrybinių darbų paroda. Mokytojos su mokiniais aptarė atliktas užduotis,  įvertino pasiektus rezultatus ir atminčiai nusifotografavo.

Baigiamojo renginio metu ,,Pakėvio dvaro“  darbuotojai Linai Kasparienei, įsikūnijusiai į raganiukės Patrakėlės vaidmenį, buvo įteiktas plenero dalyvės Andželikos Iljičiovaitės tapytas jos personažo portretas.  

Dailės mokytojos I. Zebčiukienės tapyta drobė ,,Pakėvio dvaras praeityje“  – dovana ir  nuoširdi  visų  projekto ,,Spalvos ir formos gyvai“ dalyvių padėka  ,,Pakėvių dvaro“ šeimininkui Petrui Račkauskui už sudarytas puikias sąlygas čia gyventi, kurti, maitintis ir ilsėtis.

Nuoširdžiai dėkojame mokinių tėveliams už finansinę paramą, Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai už pavežėjimo paslaugas bei Kuršėnų meno mokyklos direktoriui R. Snarskiui už visapusišką pagalbą organizuojant poilsio stovyklos-plenero veiklą.

Skip to content