Menu Close

Akimirkos ir susitikimo su Latvijos Kuldygos meno mokyklos svečiais…

Susitikimo muzikinį kūrinį dovanojo Eigirdas Mantas, jo vyresn. mokytojas Igoris Batarginas. Mantas atliko du virtuoziškus F. Šopeno etiudus ir pakvietė svečius apžiūrėti mokyklą…
Diena prabėgo greitai, įspūdžių daug…, neaprašyti. Išlydėjome laimingus draugus. Svečiai pasidžiaugė mūsų mokykla, kurią kartu bendru projektų renovavome 2011 metais. Draugystė užsimezgė 2005 metais ir iki šiol gyva. Mus jungia bendri projektai, darbų parodos, konkursai, plenerai, gerosios patirties sklaida. Mus jungia panašios tradicijos, meilė savo Tėvynei. Latvių apsilankymas sutampa su jų artėjančia Latvijos nepriklausomybės diena- lapkričio 18 d. Mokykloje dailės galerijoje išeksponuota Kuldygos meno mokyklos vaikų darbų paroda, skirta Latvijos nepriklausomybės dienai. Visų darbuose ir akyse žibėjo atsivežta laisvė ir nepriklausomybės džiaugsmas….
Parodos atidaryme kalbėjome lietuviškai, latviškai, angliškai ir muzikos kalba…, kuria susikalba visos tautos. Sklido mokyklos terceto, vadovaujamo mokytojos metodininkės H. Mockienės ir akompanuojamos koncertmeisterės D. Streckienės , latvių autorių dainos iš širdžių į širdis. Kanklininkės Ugnė Ramanauskaitė ir Greta Valiukaitė dovanojo latvišką šokį ir lietuviškos kanklių muzikos. Jas paruošė mokytoja metodininkė A. Vaitekūnienė.
Susitikimo šventėje sveikinimo žodžius dovanojo Šiaulių r. vicemeras Č. Greičius, LR Seimo narės R. Baškienės patarėja Ada Grakauskienė. Mokyklos pasikeitė prisiminimo dovanomis, kiekvienam svečiui buvo įteiktos keramikinės gėlytės, kurias su ugdytiniais pagamino mokytoja metodininkė Rita Kuodienė.
Svečiai padėkojo už viešnagę, pasidžiaugė draugyste su dailės mokytojais ir mokiniais, pakvietė atvykti atsakomuoju vizitu į Kuldygą. Prie arbatos puodelio aptarėme ateities svajones, planus ir naujus susitikimus…
Ačiū, visiems prisidėjusiems prie šaunaus renginio. Dėkoju renginio iniciatorėms dailės mokytojoms metodininkėms Indirai Zebčiukienei, Daliai Jokubauskienei, Ritai Kuodienei!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vaitekūnienė
Foto nuotraukos S. Vaitekūno
Skip to content